Wat is waarheid?

Thema van deze blog is: Wat is waarheid?

Introductie onderwerp:

Hoe bepaal je nu wat waar is in je leven? Hoe ga je in je leven er nu achter komen wat klopt? Wie verteld jou dat het gevoel wat je hebt voor die ander het ware liefhebben is? Wie verteld jou dat het klopt dat je vriendje van je houdt? Wie verteld jou dat….. vul het zelf maar aan/in. Voorbeelden te over denk ik. Maar hoe ga jij nu in je leven de waarheid vinden? En hoe toets jij of iets waar is?

Jezus zegt: Ik ben De Weg, De Waarheid en Het Leven (Johannes 14: 6). Als je geloofd dat Jezus God is, dan moet je dus bij Jezus zijn om de waarheid te ontdekken. Dat betekend in de Bijbel lezen, mensen opzoeken die Christen zijn, vragen/bidden of God in je wil gaan werken. Liederen luisteren waar je wat mee opschiet. Jezus is het begin en het einde (Emet in het Hebreeuws – het woord voor waarheid). Of zoals het in het Bijbelboek Openbaring gezegd wordt, God is de Alpha en Omega, het begin en het einde. In Johannes 8 spreekt Jezus tot de Joodse leiders/volk over dat de waarheid je zal bevrijden. Als christenen belijden we (zijn we ervan overtuigd) dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is. God zelf staat achter elke letter van de bijbel. Geschreven door meerdere schrijvers, maar ten diepste door 1 Geest doordrenkt. Jezus Christus zelf zegt van de bijbel: ”Uw woord (= De Bijbel) is waarheid” (Johannes 17:17).

Even terug naar het begin, hoe beoordeel je of iets waar is: Stel je voor je oma zegt tegen je opa dat ze hem lief heeft. Waarom zou je dat dan niet geloven? Want wat heeft ze er aan om te liegen? Misschien is ze al wel 50 jaar met hem getrouwd en kent ze al zijn sterke- en zwakke punten. En ja, misschien is de verliefdheid van het begin wel een houden van geworden. Ergens heeft waarheid dus te maken met de betrouwbaarheid van de boodschap en de verzender. Als je geloofd dat God betrouwbaar is, dan is waarheid te vinden in zijn Woord (= De Bijbel). Durf jij de touwtjes van je leven in de handen van God te leggen? (En inderdaad; dan moet je wel geloven dat God bestaat). En wat als we zelf waarheid zouden spreken? (We is dus iedereen, ook ik, wij en jij). Niet meer zouden liegen en bedriegen? Niet meer naar addertjes onder het gras hoefden te zoeken.. Onwerkelijk? Wellicht, maar niet onmogelijk om in te verbeteren!

Bijbel lezen: Johannes 8: 30-45  https://debijbel.nl/bijbel/HSV/JHN.8/Johannes-8

Jezus Christus spreekt dus niet alleen de waarheid. Hij is ook de waarheid in eigen persoon. Best vreemd he, iemand die geen zonden doet. (Onbekend met het woord zonden? https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonde_(christendom) . Onmenselijk zelfs.

Om over na te denken het volgende verhaaltje:

Socrates, de Griekse wijsgeer, liep eens door de straten van Athene. Plotseling komt een man opgewonden naar hem toe. “Socrates! Ik moet je iets vertellen over je vriend die…”

 Socrates “Ho eens even”, onderbreekt Socrates hem. “Voordat je verder gaat. Heb je het verhaal dat je mij wilt vertellen gezeefd door de drie zeven?”


“De drie zeven? Welke drie zeven”, vraagt de man verbaasd.

“Laten we het proberen”, stelt Socrates voor.

 

“De eerste zeef is de zeef van de waarheid. Heb je onderzocht of het waar is wat je mij vertellen wilt?”
“Nee, ik hoorde het vertellen en…”

 

“Ah juist! Dan is het toch zeker wel door de tweede zeef gegaan? De zeef van het goede? Is het iets goeds wat je over mijn vriend wilt vertellen?”

Aarzelend antwoordt de man: “Eeeh nee, dat niet. Integendeel…”

 

“Hm”, zegt de wijsgeer. “Laten we dan de derde zeef gebruiken. Is het noodzakelijk om mij te vertellen wat jou zo opwindt?”

“Nee, niet direct noodzakelijk”, antwoordde de man.

“Welnu”, zegt Socrates glimlachend. “Als het verhaal dat je vertellen wilt, niet waar is, niet goed is en niet noodzakelijk is, vergeet het dan en belast mij er niet mee.”

 

Om jezelf af te vragen:

-          Hoe toets jij of iets waar is?

-          Vertel je zelf de waarheid in je gesprekken?

 

Luisterlied: Hier is mijn hart, Heer (https://www.youtube.com/watch?v=eluev0P_t00)

Aftellen

Project Beerze 2023 begint over dagen

Dagelijks Woord

Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. -- Johannes 15:12-13