Verlangen naar een wonderteken!

Verlangen naar een wonderteken!

Welkom! Mooi dat je deze blog leest! We hopen, bidden en verlangen dat het tot nut en zegen zal zijn voor jou! Deze blog is geschreven voor campinggasten van Project Beerze. Alle anderen die hierdoor gesteund worden, wees welkom om mee te lezen, mee te leren/bemoedigen en mee te bidden!

Wat we weleens vanuit gesprekken met jullie (campinggasten) terug krijgen is; ‘ik wil best in God geloven en ik geloof best wel wat van wat jullie vertellen, maar wil dat graag bevestigd zien met bewijs/een teken.’ Vandaar dat we aan het onderwerp ‘Verlangen naar een teken’ een blog besteden.

Let wel; om mee te beginnen, we begrijpen wel het verlangen om een teken. In deze serie met blogs gaan we een aantal Bijbelverhalen behandelen die wat over het verlangen naar een teken zeggen. Deze blogs zijn geschreven vanuit het besef dat de Bijbel van kaft tot kaft (begin tot einde) waar- en zuiver is.

Om maar met de deur in huis te vallen, gelijk al een aantal conclusies over dit onderwerp:

-          God kan nog steeds (wonder)tekenen geven. (Nergens in de Bijbel zie je dat God aangeeft dat dit niet meer kan).

-          God hoeft geen (wonder)tekenen aan jou/mij/ons te geven. (Dat gebeurd meestal niet zelfs).

-          Je mag God wel om een teken vragen, maar dit is wel lastige materie omdat je zelf ergens naar verlangd en dan misschien weleens uber gefocust bent op hetgeen wat je graag ‘wilt zien’ en wat als je dan niet krijgt wat je verlangd of zo graag iets wilt zien dat je alles interpreteert als teken van boven?

-          Soms negeren we de tekenen ook die God wel laat zien; de ``toevalstreffers`` met/in je gedachten, de vriend/vriendin die zonder afspraak langskomt op het moment dat je het nodig hebt, de blog die spreekt over wat je bezighoudt, het lied/de Bijbeltekst wat je aanspreekt en troost wat via iemand op de app krijgt zonder erom gevraagd te hebben, en nog veel meer van dit soort zaken/voorbeelden.

-          Gods spreek door Zijn Woord en Geest jouw hart en leven aan. Dat betekend praktisch dat als je meer over God wilt weten je het uit de Bijbel moet halen. Hoe meer je de Bijbel (met gelovige ogen) leest, hoe meer de kans er is dat God in- en door je gaat werken. (Door zijn Heilige Geest).

Terug naar graag een teken willen zien;

Stel je dat je bidt dat je in hartje Almelo morgen een ijsvogel (https://nl.wikipedia.org/wiki/IJsvogel) mag zien.  Deze vogel komt voor in Nederland, zou ook in Almelo gezien kunnen worden, heeft een zichtbare kleur, iets wat mogelijk zou moeten zijn. Geen onmogelijke vraag. En stel je nu eens voor dat je morgen die ijsvogel niet ziet.

Betekend dat dan dat je gebed niet verhoord is en dat God niet bestaat?

Stel je voor dat je in hartje Almelo woont en je vraag om morgen minimaal 5 mensen te mogen zien. Mensen komen voor in Almelo dus dat zou  mogelijk moeten zijn. En stel je nu eens voor dat je morgen deze 5 mensen wel ziet.

Betekend dat dan dat je gebed verhoort is en God wel bestaat?

Zomaar twee voorbeelden om aan te geven hoe erg je manipulatief kunt zijn met deze voorbeelden.

Als eerste les, wees daar waakzaam op. Span niet God voor je karretje. God is ons niet verschuldigd om zich te bewijzen aan ons. God gaf Zijn Zoon voor al onze zonden, we hoeven het (alleen) aan te nemen. (Johannes 3: 16 en 17). God is ons niet iets schuldig. Daarnaast zijn er ook diverse voorbeelden in de Bijbel te noemen van de 33 jaar dat Jezus op fysiek aanwezig op aarde was, dat mensen ook tekenen zagen en het niet geloofden (Diverse buiten Bijbelse bronnen bevestigen tevens dat Jezus bestaan heeft). Hoe arrogant/vreemd is het dan om te denken dat het voor jou anders zou zijn? Dat jij wel zou geloven bij het zien van een teken/wonder. En vervolgens hoe snel zou dit weer verslappen in je leven? Heb je aan 1 (een) teken genoeg of moet God dat je meermalig bevestigen?

Er zit ook een andere kant aan het vragen om een teken:

Dat je een teken wilt zien, kan duiden op dat je ten diepste wel beseft dat er meer is. Alleen dat je graag dat bevestigd wilt zien, als dat bij jou zo is, ga Bijbel lezen (Bijv. het Marcus- of Johannes evangelie of het Bijbelboek Genesis) , ga christelijke liederen luisteren, preken/podcasts  luisteren, in gesprek met mensen die oprecht Christen zijn en ga ontdekken wat God van jou vraagt. Durf te gaan in het spoor van Gods Woord. Waarbij God aan ons Zijn Bijbel heeft gegeven om te laten zien wat Hij graag in je leven wil zien en waarin je meer kunt leren.

Lees uit de Bijbel: Johannes 6: 22-50 https://debijbel.nl/bijbel/NBV/JHN.6/Johannes-6

In het begin van hoofdstuk 6 heeft Jezus het wonder gedaan met de wonderbaarlijke spijziging. Geloven kan dus wel te maken hebben met het geloven in wonderen. De mensen komen bij Jezus omdat ze meer willen zien, maar Jezus wijst streng terecht, je komt om mijn wonderen en niet om Wie ik waarlijk ben. Wil jij God/Jezus waarlijk kennen? Hoe zit dat bij ons?

Vragen:

-          Waarom zou jij een (wonder)teken willen ontvangen?

-          Is het niet zo dat we door middel van een (wonder)teken God verzoeken/opdringen om nog meer van Zichzelf te laten zien? En mag je wel daarmee God ``voor je karretje`` spannen?

Om over na te denken:

C.S. Lewis laat zien dat mensen die bestrijden dat wonderen kunnen plaatshebben, voor deze wereld geen andere maat en maatstaf hebben dan zichzelf. Omdat ze van zichzelf uit denken en niet meer mogelijk achten dan waartoe zij zelf in staat zijn, zijn wonderen onmogelijk.

 

Luisterlied: Schreeuwen naar de hemel (https://www.youtube.com/watch?v=U93UrhbaNcE )

 

 

 

Aftellen

Project Beerze 2023 begint over dagen

Dagelijks Woord

Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. -- Johannes 17:1-3