Eenzaamheid

Eenzaamheid.

Het onderwerp voor deze blog is eenzaamheid. Veel mensen om jou heen voelen zich weleens eenzaam of alleen. Misschien jij ook wel? Toch voelen we ons vaak niet fijn als we moeten vertellen op een feestje dat we eenzaam zijn. Eenzaamheid = je voelt je niet verbonden aan iets of iemand. (Of je denk dat dat zo is).

Je mist een  hechte band om je heen met iemand als bijvoorbeeld een vriend/vriendin, of voelt je onbegrepen door je ouder(s) of gezinsleden. Of misschien wel dat je veel contacten hebt, maar dat niemand echt je pijn van binnen kent, niemand die je echt kent, die echt begaan met je is. 

Eenzaamheid heeft in onze huidige samenleving vaak een negatieve klank, want: wie wil er nu eenzaam zijn? Veel instagram posts gaan over de leuke feestjes en dingen die we doen. De manier waarop we glitteren en shinen. Maar is dat eigenlijk niet fake? Dat we alleen delen waarvan we denken dat anderen het zullen liken?  De lange mouwen die we dragen om de pijn te verbergen, de grote mond die we opzetten om onze eenzaamheid te overschreeuwen. Wellicht herken je het in je eigen leven en hart wel? Of misschien wel niet bij jezelf, maar wel bij dat maatje van je.

Een niveau dieper; wat liked God eigenlijk in jouw leven? (Of moet je bekennen dat er nog veel terugkeer nodig is, omdat je eigenlijk veel dingen (zonden) wel prima vindt in je huidige leven?)

Bijvoorbeeld omdat je redeneert dat het toch jouw genot is, of jouw gevoel daarbij.. Tja, we zijn best wel egocentrisch geworden he? (Gericht op ons zelf – zie ook Marcus 7: 21-23), in plaats van gericht op onze Schepper (= God). Gods wil is dat we Hem aanbidden, om dat meer en meer te gaan doen, wederom een Bijbeltekst om je (wellicht) op het spoor te zetten.

 Bijbeltekst: Lees Psalm 23https://debijbel.nl/bijbel/NBV/PSA.23/Psalmen-23 )

Psalm 22 (psalm voor onze tekst, is de Psalm die Jezus citeert, als Hij bitter lijdt aan het kruis op Golgotha (Mattheus 27). En dan niet zozeer het lichamelijke lijden (wat ook vreselijk geweest zal zijn), maar het geestelijk lijden, de zondedruk van de mensen en het ten diepste je verlaten weten door God De Vader. Maar Jezus deed dit zodat wij nooit meer door God verlaten zouden worden. Dat wij Abba Vader mogen zeggen. (Romeinen 8: 15). De dood van Jezus aan het kruis is de ultieme Godsverlatenheid en de redding voor ons als mensheid.

Als de Heer je Herder is, dan kom je thuis in de schaapskooi. (Johannes 10: 14-18). En dan kan je toch(t) door een donker dal gaan, je weet dat Hij je redden- en leiden zal. Is dat dan het antwoord op aardse eenzaamheid?

Wellicht niet voor jou op dit moment, of voelt dat wellicht anders, maar het is wel het antwoord op de eenzaamheid in je hart/ziel: Neem God in je hart en leven aan! En je hebt er een Vader bij, die je Zijn Kind zal noemen. Zoek dus goed en zoek God en vindt daarmee geborgenheid bij Hem.

Luisterlied:  Nachtlicht (https://www.youtube.com/watch?v=K561poi93L8 )

Aftellen

Project Beerze 2023 begint over dagen

Dagelijks Woord

Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. -- Johannes 15:12-13