Waken over je hart!

Waken over je hart!

Misschien best wel een ouderwetse uitdrukking: ergens over waken. Maar deze uitdrukking wordt wel bewust gebruikt in deze blog. Het woord waken wil meer zeggen dan: 'een beetje opletten' of  'een beetje alert zijn', het gaat over iets waarvan uit je doen en denken (en het niet doen en het niet denken) bepaald wordt. Hoe je je keuzes maakt, waarom je je keuzes maakt. En wat je in je hart laat binnen komen.

Je hart aan iemand geven is een bekende uitdrukking en daarnaast zal ook de uitdrukking: niet slapen, maar wakker zijn; wel een belletje doen rinkelen. Als je wat van die kernen aan elkaar knoopt (en dan nog meer), dan zegt dat iets over het waken over je hart. Dat als korte introductie in dezen.

Als Bijbeltekst voor deze blog: Spreuken 4: 23, daar staat het volgende:

'Van alles waar je over waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven'

* Vraag: Waak jij ergens over?

* Als je meer wilt lezen: Spreuken 4: (https://bijbel.eo.nl/bijbel/spreuken/4)

Het lijkt een kleine zin hierboven, maar waarom zou je over je hart moeten waken? En als dat dan zo is, hoe waak je daarover? Tegelijk; misschien raakt deze zin uit Spreuken 4 je ook wel vol in je hart, omdat je jezelf hebt weggegeven aan iemand en je daar spijt van hebt, misschien ook wel omdat je best weet wat God van je vraagt, maar je bewust andere keuzes maakt. Of misschien snap je je eigen hart- en gevoel wel niet. Of heb je pijn omdat jouw hart leeg en pijnlijk is/lijkt.

In het taalgebruik van de Bijbel maak je vanuit je hart je keuzes, komen je gedachten en gevoelens daar vandaan. Daarom is het inderdaad belangrijk om vooral over je hart te waken. Je hart is je bron van het leven, het gaat over je harts-gesteldheid en je innerlijke geestelijke leven.

Het is dus belangrijk dat je goed nadenkt over de keuzes in je leven. Dat je je laat beinvloeden (ten goede) door mensen om je heen die het beste met je voor hebben. En dat is best lastig, want niet iedereen die je kent is betrouwbaar, niet iedereen is oprecht en eerlijk. Niet iedereen die zegt het beste/goede voor je te willen lukt dat om dat na te komen. Niet iedereen die zegt het beste voor je te willen meent dat. Het belangrijkste in je leven is dat je in de Bijbel gaat lezen en je leven in Gods wegen gaat lopen. En nee, dat is geen gemakkelijke opdracht en ook geen gemakkelijk boek. Maar in de Bijbel is wel een hoop levenswijsheid op te doen. Sterker nog: het is van levensbelang om dat te leren/die kennis op te doen.

En gelukkig:

* Zijn er mensen die je kunenn helpen om De Bijbel te begrijpen.

* Zijn er best veel mooie podcasts/liederen over God/geloof/kerk op internet te vinden.

* Mag je God altijd vragen om De Bjibel te leren begrijpen. (Kerkjargon: bidden).

* Heb je een heel leven om dingen te leren en bij te sturen.

* Zijn er veel mooie Bijblestudie boekjes die je prima kunnen hulpen om mee te leren begrijpen.

* Wil God je helpe om te geloven door Zijn Geest (Best lastig om uit te leggen, maar indien dat zo is, zal je dat gaan ervaren).

* Vul zelf maar verder in...

Luisterlied: Sela: Vreugde van mijn hart           

, (https://www.youtube.com/watch?v=8qWhU8i5828)

 

 

 

 

 

 

Aftellen

Project Beerze 2023 begint over dagen

Dagelijks Woord

Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. -- Romeinen 15:7