Advent

ADVENT

Het is zo vaak verteld, zo vaak beschreven,
Hoe Jezus werd geboren in een arme stal.
En hoe herders stonden te beven,
Toen ze engelen hoorden zingen. En het mooist van al,
Hoe wijzen kwamen en geschenken boden
En hoe God zelf Zijn Zoon aan hen heeft voorgesteld.
En hoe Herodes het kind Jezus wilde doden.
Ik heb het zo vaak gehoord, het is mij zo vaak verteld
Weer is het advent* en alles zal gaan spreken,
Van Jezus die voor ons op aarde kwam.
Maar het laat mij soms zo koud, dat ik alleen kan smeken:
Heb medelijden met mij Heer, zoek Uw dwalend lam!

*De periode voor de eerste komst (geboorte) van Jezus.
Gevierd op de 4 zondagen voor de kerstdagen.

(Dit gedicht is overgenomen uit het boek: Een boom in de wind - Nel Benschop en aangpast voor het gebruik in Project Beerze.).

 

 

 

  

Aftellen

Project Beerze 2021 begint over dagen

Dagelijks Woord

Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. -- Efeziers 1:17-19