Advent

ADVENT

Het is zo vaak verteld, zo vaak beschreven,
Hoe Jezus werd geboren in een arme stal.
En hoe herders stonden te beven,
Toen ze engelen hoorden zingen. En het mooist van al,
Hoe wijzen kwamen en geschenken boden
En hoe God zelf Zijn Zoon aan hen heeft voorgesteld.
En hoe Herodes het kind Jezus wilde doden.
Ik heb het zo vaak gehoord, het is mij zo vaak verteld
Weer is het advent* en alles zal gaan spreken,
Van Jezus die voor ons op aarde kwam.
Maar het laat mij soms zo koud, dat ik alleen kan smeken:
Heb medelijden met mij Heer, zoek Uw dwalend lam!

*De periode voor de eerste komst (geboorte) van Jezus.
Gevierd op de 4 zondagen voor de kerstdagen.

(Dit gedicht is overgenomen uit het boek: Een boom in de wind - Nel Benschop en aangpast voor het gebruik in Project Beerze.).

 

 

 

  

Aftellen

Project Beerze 2022 begint over dagen

Dagelijks Woord

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. -- Matteus 11:28-30