De Regenboog – Teken van Gods belofte!

Welkom bij het lezen van deze blog. Deze blog is bedoeld voor de campinggasten van Project Beerze. Onze (Erik en Wietze`s) hoop is echter dat het voor een ieder die dit leest tot nut, zegen en overdenking kan zorgen.

Het onderwerp van deze blog is: De regenboog.

Weeronline.nl kan je op weg helpen bij de praktische uitleg over wat een regenboog is/hoe een regenboog ontstaat, daar staat o.a. het volgende:

Voor het ontstaan van een regenboog heb je twee ingrediënten nodig: zonlicht en regen. De zonnestraal gaat door de overgang van lucht naar water en valt binnen in de regendruppel. Tijdens die overgang vindt de eerste kleurensplitsing plaats omdat het licht wordt gebroken. Voor meer informatie, zie: https://www.weeronline.nl/nieuws/hoe-ontstaat-een-regenboog

 Wat hierboven staat is de praktische uitleg van de regenboog, dan heb je dat lesje natuurkunde weer gehad. In deze blog willen we ingaan op wat De Bijbel (en daarmee God) zegt over de regenboog. Het is namelijk Zijn teken en Zijn belofte aan de mensheid, en daarmee dus ook aan jou en ons.

Om dat uit te kunnen leggen willen we je vragen om  het volgende Bijbelstuk te lezen:

Genesis 9: 12-17 te lezen. https://debijbel.nl/bijbel/NBV/GEN.9 

Voorafgaand aan dit Bijbelverhaal kun je lezen over de schepping – zondeval  - dat de mensen hun eigen weg gaan en God berouw krijgt en gaat ingrijpen – vervolgens lees je over Noach die vertrouwd op wat God zegt, zonder het al te zien.

 (Indien je de tijd ervoor wilt nemen, lees dan even geheel hoofdstuk 9 van Genesis voor de context, mocht je nog meer prioriteit willen stoppen hierin, lees dan het geheel het boek Genesis).

Een boog in de wolken.  God noemt het zelfs Zijn boog, Genesis 9: 13 (hsv). Een eeuwigdurend verbond, en zoals je weet zijn beloftes vanuit mensen niet altijd even sterk en worden ze niet altijd nagekomen, maar vanuit God niet, vanuit Hem is dat anders.

Gods beloftes zijn betrouwbaar, waar en in dit geval voor altijd.  De betrouwbaarheid van God zie je ook in de volgende Bijbeltekst uit het Bijbelboek Numeri: 

“God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou Hij spreken en het niet gestand doen ?” (Numeri 23:19)

Tegelijk is dat misschien wel lastig, want wat als God zich eerst maar eens aan jou moet openbaren? Het is wellicht voor jou net als de regenboog, als je het wilt pakken, is het niet direct aan te raken en tastbaar. Het verlangen naar een teken. Wellicht kan dan juist deze regenboog jou helpen als teken, een natuurverschijnsel maar wel met een boodschap van God!  God komt Zijn beloftes na, wellicht niet altijd direct zichtbaar voor jou en mij, maar zeker zichtbaar in de eeuwigheid en soms ook wel zichtbaar als je terug kijkt in je leven. Maar wil- en kun je Zijn hand zien? Ten diepste moet God in je hart gaan werken. Vertrouw op Gods beloftes, de Bijbel staat er vol mee. Ga lezen in je dagboekje, ga in gebed, ga christelijke muziek luisteren wat je raakt en zoek contact met mensen die God kennen en aanbidden! Maar bovenal ga De Bijbel ontdekken! Want daarin is de echte pot met goud te vinden.

 Wat als je nu wel God wilt beter leren kennen

-  Zoek mensen op die je  meer over God kunnen vertellen.

- Ga bidden en danken – vraag of God in jou wil gaan werken en je zonden wil vergeven. Je zonden, dat zijn de dingen die tegen Gods geboden of wil ingaan. (En ja, daar hoort bijvoorbeeld ook roddelen of vreemdgaan bij).

- Ga Bijbel lezen. (Bijvoorbeeld het Marcus evangelie, Johannes evangelie of het Bijbelboek Genesis).

- Doe praktische goede dingen als het lief- en goed zijn voor de mensen om je heen. Probeer goede dingen te doen voor bijvoorbeeld je ouder(s), je familie, je vrienden, de mensen in je buurt. Wat goede dingen zijn, dat weet je diep in je hart wel!

 Luisterlied: Zijn trouw kleurt de morgen (https://www.youtube.com/watch?v=8OA6lnqd1bg)

Aftellen

Project Beerze 2022 begint over dagen

Dagelijks Woord

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. -- Matteus 11:28-30