Waar is jouw (t)huis?

Waar is jouw (t)huis?

Welkom bij het lezen van deze blog. Deze blog is bedoeld voor de campinggasten van Project Beerze. Onze (Erik en Wietze` s) hoop is echter dat het voor een ieder die dit leest tot nut, zegen en overdenking kan zorgen. Wij beseffen dat dit een andere manier van communiceren is dan we de afgelopen jaren gedaan hebben. Maar we zien het op dit moment als uitdaging om op deze manier toch meer contact te hebben en meer mee te geven in de komende tijd. Mocht je vragen over deze blog hebben: contact ons via beerze@live.nl of schiet een van ons even aan!

Onderwerp van deze blog is: - Waar is jouw (t)huis? Wellicht best wel een confronterend onderwerp.

Want:

- Wat als nu niet meer thuis woont, omdat het daar niet zo goed ging?

- Wat als jij nu niet zo`n fijne thuissituatie hebt?

- Wat als je geen ouder(s) mee hebt, diverse (t)huizen bewoond?

- Wat als je al heel lang het verlangen hebt om ergens een plekje/huis/gezin te krijgen, maar dat verlangen nog niet vervuld wordt?

- Misschien denk je ook wel; ik heb een goed thuis en ``Home is where the heart is``.

Home is where the heart is; een tegelspreuk die je onderweg in je leven veel kunt tegen komen of die je kunt kennen via het lied van Elvis Presley. Wij willen echter een ander stapje maken: Thuis is namelijk daar waar je hart is. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. (Mattheüs 6). Je hart het centrum van wie je bent, het centrum vanuit waar je je (belangrijke) keuzes maken in je leven. Van daaruit (je hart) kun je ten diepste innig lief hebben (en haten).

Maar waar is je hart? Kun je bij je hart(s)gesteldheid)? En wie mag daar (bij) komen van je? Je hart kan (en moet) de woonplaats zijn van de Heilige Geest. De Bijbel geeft o.a. in Galaten 3: 2 aan dat Gods Geest in je gaat werken als je gelovig wordt. Dan ga je meer en meer het goede verlangen. Denk voor jezelf eens na over wat het goede dan is. Spreuken 3: 24 zegt: Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven (NBV). Zo belangrijk is dus je hart, om te toetsen wat daarin leeft. En om dat zuiver en echt te houden!

Bijbel lezen: Ruth 1 (https://debijbel.nl/bijbel/NBV/RUT.1/Ruth-1)

Best een bitter- en triest verhaal he? (Maar er zijn nog 3 hoofdstukken meer van dit Bijbelboek, je zult zien dat er ook in dit verhaal/stuk van Gods Woord wel degelijke een wending zit). Er zit nog veel meer uitleg in Ruth 1, dat zullen we (nu)niet doen, maar we denken dat jullie de kern snappen als je de volgende lijn ziet: Vertrek – Ongehoorzaamheid - Verdriet – Terugkeer – Worsteling met de rol van God – Godsvertrouwen - Vers 16 is het waard om nogmaals te lezen!

LuisterliedHoor jij de vogels nog fluiten? (Christian Verwoerd) https://www.youtube.com/watch?v=ngZeLwK9y-c

Afsluitend:

We willen jou uitdagen deze week:

- Pak eens een moment om na te denken over: wat speelt er nu ten diepste in je hart?

- Waar verlang je naar?

- Jouw- en ons leven, het behoort God toe, maar wil je dat? En zo ja, welke gevolgen kan/mag dat voor je hebben? Zo nee, wat houdt je tegen?

 

Aftellen

Project Beerze 2022 begint over dagen

Dagelijks Woord

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. -- Matteus 11:28-30